Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки

ЧАО "Краматорское АТП - 11410" принимает заказы на пассажирские перевозки от физических и юридических лиц. Круглосуточно тел. (06264) 5 45 36, (050) 273 83 26, (099) 913 02 22

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

ЧАО Краматорское АТП 11410 осуществляет грузовые перевозки по Украине и странам СНГ. Подробнее можете узнать по тел.: (06264) 5-56-88, (095) 291-49-99, (050) 423-46-86

Магазин запчастей
ЧАО "Краматорское АТП - 11410", является торговым представителем «Дорожная карта» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество. Режим работы - с 8.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Автошкола

Автошкола

Обучение на категории: "А", "А1", "В", "В и С", "С", "С1", "Д", "Д1", "ВЕ", "СЕ". Профессиональная подготовка от профессионалов! Автопарк - новый. Как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Сейчас 7 гостей и ни одного пользователя на сайте

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  „КРАМАТОРСЬКЕ  АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  11410”

 (код за ЄДРПОУ 03113905  місцезнаходження: 84313 Україна.  Донецька обл.  м. Краматорськ,вул. Орджонікідзе,6) повiдомляє, що чергові загальні збори акціонерів вiдбудуться 29 квітня 2017 року о 10.00 за адресою:    84313  м. Краматорськ  вул. Орджонікідзе,6  в кімнаті №1

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.55 за місцем проведення зборів.

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2017р.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково мати паспорт та довіреність,оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок денний:

1.Затвердження складу лічильної комісії  загальних зборів акціонерів.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт генерального директора  Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2016рік.

4. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016рік.

6. Порядок  розподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

32538

28745

Основні засоби 

16619

17628

Довгострокові фінансові інвестиції 

1083

1083

Запаси 

3594

2191

Сумарна дебіторська заборгованість 

10064

6605

Грошові кошти та їх еквіваленти 

195

656

Нерозподілений прибуток 

2464

1509

Власний капітал 

9052

8113

Статутний капітал 

480

480

Довгострокові зобов'язання 

13830

14908

Поточні зобов'язання 

9656

5724

Чистий прибуток (збиток) 

955

187

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1920152

1920152

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

0

0

Загальна  сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом року

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

346

351

До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за письмовою заявою на ім'я голови правління з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до13.00) за місцезнаходженням Товариства: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, 6.в класі безпеки руху, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково мати документ, що посвідчує повноваження представника. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Копиця Наталія Іванівна.     Телефон для довідок: (06264)5-54-20.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті  www.atp11410.com.ua.

Повідомлення про проведення загальних зборів:

-  опубліковано 23.03.2017р. в Газеті «Відомості НКЦПФР» № 56.

- розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.03.2017р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор                                                                                   Дубовий С.О.

 

                                                                                                                         23.03.2017р.

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Header
Background Color
Background Image
Main Body
Background Color
Background Image